Từ ngày 24/11/2018 TP Hồ Chí Minh triển khai công tác phân loại rác thải tại nguồn.

Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn là trách nhiệm của mọi người dân

Vấn đề rác thải tại TP Hồ Chí Minh trong những năm qua

Rác thải sinh hoạt luôn là mối hiểm họa tiềm ẩn đối với môi trường và đời sống của con người và các loài sinh vật khác, đặc biệt là các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội…

Tại TP Hồ Chí Minh, ngày 24/11/2018 triển khai công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn thải, thông qua Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND của thành phố này.

Bạn có thể xem qua Quyết định số số 44/2018/QĐ-UBND tại đây. Hoặc download tại đây.

Với gần 9000 tấn rác thải sinh hoạt được thải ra trong cả TP Hồ Chí Minh, chưa kể các loại chất thải khác ở các công trình xây dựng. TP Hồ Chí Minh đang gánh sức nặng từ rác thải là quá lớn, được biết lên đến 76% lượng rác thải trên được xử lý bằng việc chôn lấp, 14,7% là rác thải có thể tái chế, số còn lại được xử lý bằng cách đốt không phát điện.

Thành phố cần có động thái tích cực hơn với việc xử lý chất thải bởi đây là vấn đề vô cùng cấp bách. Việc phân loại rác thải tại nguồn là một chủ trương vô cùng đúng đắn và cần thiết trong thời điểm hiện tại.

Việc phân loại rác thải được thực hiện như sau:

Đối với rác thải hữu cơ:

Cho vào túi có màu xanh hoặc trắng, có thể gắn nhãn để nhận biết.

Đối với chất thải có thể tái chế:

Bán hoặc cho tặng các nơi thu gom phế liệu để tái chế.

Đối với các chất thải còn lại:

Cho vào túi có màu sắc khác với màu xanh hoặc trắng, có thể gắn nhãn để đơn vị thu gom xử lý.

Xem thêm về: Phân loại các loại rác thải sinh hoạt: https://xulychatthaicgq.com/xu-ly-chat-thai/#Phan_loai_cac_loai_rac_thai_ran_sinh_hoat

Các đơn vị tổ chức hoặc cá nhân trong sinh hoạt hằng ngày làm phát sinh rác thải rắn sinh hoạt phải nghiêm chỉnh thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt theo quy định.

Mức phạt đối với việc không phân loại chất thải rắn tại nguồn có thể lên đến 20 triệu đồng.

Hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường sống xung quanh chúng ta hằng ngày

Từ ngày 24/11/2018 TP Hồ Chí Minh triển khai công tác phân loại rác thải tại nguồn.
5 (100%) 5 votes
Blog Headline: Từ ngày 24/11/2018 TP Hồ Chí Minh triển khai công tác phân loại rác thải tại nguồn. Blog Description: Với gần 9000 tấn rác thải sinh hoạt và các loại chất thải khác ở các công trình xây dựng. TP Hồ Chí Minh đang gánh sức nặng từ rác thải là quá lớn Published Date: 2018-12-10T09:10:00+07:00 Modified Date: 2018-12-10T09:10:00+07:00 Image URL: https://xulychatthaicgq.com/wp-content/uploads/Phan-loai-rac-thai-tai-nguon.jpg Image Width: 519 Image Height: 346 Publisher Name: Admin Logo URL: https://xulychatthaicgq.com/wp-content/uploads/logo-cong-ty-moi-truong-cao-gia-quy.gif Logo Width: 400

Tags

Trả lời

Your email address will not be published.

DMCA.com Protection Status