Hệ thống xử lý thiết bị – linh kiện điện tử thải

Article Headline: Hệ thống xử lý thiết bị - linh kiện điện tử thải Article Description: Các linh kiện điện tử, thiết bị điện tử thải như: tivi, tủ lạnh, máy tính... được tháo gỡ thủ công và được phân tách ra thành các thành phần để xử lý Published Date: 2018-05-27T23:50:00+07:00 Modified Date: 2018-11-24T09:47:00+07:00 Image URL: https://xulychatthaicgq.com/wp-content/uploads/He-Thong-Xu-Ly-Thiet-Bi-Dien-Linh-Kien-Dien-Tu-Thai.png Image Width: 724 Image Height: 517 Publisher Name: Admin Logo URL: https://xulychatthaicgq.com/wp-content/uploads/logo-cong-ty-moi-truong-cao-gia-quy.gif Logo Width: 400
DMCA.com Protection Status