Hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang

Article Headline: Hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang Article Description: Bóng đèn có chứa thủy ngân (Hg) sau khi phân loại được tồn trữ cho tới số lượng đủ lớn sẽ được đem xử lý, công suất hệ thống 10 kg/h (tương đương 150 kg/ngày hay 400 bóng/ngày) Published Date: 2018-05-27T23:50:00+07:00 Modified Date: 2018-11-27T09:21:00+07:00 Image URL: https://xulychatthaicgq.com/wp-content/uploads/He-Thong-Xu-Ly-Bong-Den-Huynh-Quang.png Image Width: 710 Image Height: 261 Publisher Name: Cao Gia Quý Logo URL: https://xulychatthaicgq.com/wp-content/uploads/logo-cong-ty-moi-truong-cao-gia-quy.gif Logo Width: 400
DMCA.com Protection Status