Hệ thống tẩy rửa kim loại – Bavia dính dầu – hóa chất

Article Headline: Hệ thống tẩy rửa kim loại - Bavia dính dầu - hóa chất Article Description: Sau khi đưa về khu vực tẩy rửa, kim loại, Badiva dính dầu được đưa vào thùng chứa, đóng nắp thùng sau đó trải qua 4 bước để tẩy rửa Published Date: 2018-05-27T23:49:00+07:00 Modified Date: 2018-11-26-T13:24:00+07:00 Image URL: https://xulychatthaicgq.com/wp-content/uploads/He-Thong-Tay-Rua-Kim-Loai-Bavia-Dinh-Dau-Hoa-Chat.png Image Width: 705 Image Height: 522 Publisher Name: Admin Logo URL: https://xulychatthaicgq.com/wp-content/uploads/logo-cong-ty-moi-truong-cao-gia-quy.gif Logo Width: 400
DMCA.com Protection Status